1 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان بر روی چوب
2 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان بر روی دیوار
3 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان بر روی دیوار
4 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان بر روی دیوار
5 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان بر روی دیوار
6 / 8
رنگ تَرَک متالیک پورقاضیان
7 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان بر روی پلاستیک
8 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان بر روی چوب و دیوار


   رنگ تَرَک پورقاضیان محصولی حاصل از تلفیق علم وتجربه است ، این محصول فناور پس از سال 82 طی انجام آزمایشات مکرر و بازخور های مناسب از بازار مصرف، پا به عرصه وجود گذاشت . بعد از طی مراحل مختلف آزمایشی در سال 84 تاییدیه نوآوری طرح را از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با سطح نوآوری و ابتکار اخذ کرد. این محصول هم اکنون پس از طی مرحله تولید آزمايشگاهي و ورود به توليد نیمه صنعتی توانسته است مشکلات موجود جهت تولید انبوه را شناسایی کرده و آماده ورود به این مرحله باشد.
تاييديه طرح با درجه نوآوري و ابتكار از سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
اخذ شده در دي ماه 84
مالكيت صنعتي رنگ ترك
اخذ شده در مرداد ماه 84
دريافت سطح 3 پژوهشي از بنياد ملي نخبگان
اخذ شده در مهر ماه 88
تبیین و تائید و دريافت اولین گواهینامه ثبت استاندارد کارخانه ای
اخذ شده در سال 1395
دريافت گواهینامه نانو مقیاس در زمینه تولید محصول نانو
اخذ شده و تائید شده از سال 1392 تا امروز

The true replica watches uk meaning of time is generous. Jacques Delo replica watches always abide by this rolex replica creed, and actively participate in the biennial Only swiss replica watches charity auction.